Classtime şu anda öğrencilerinizle paylaşabilmeniz için 9 farklı soru tipi seçeceği sunmaktadır.

Çoktan Seçmeli

Cevap Girişi

Öğrenciler tüm cevap seçeneklerini görecek ve birden fazla seçenek arasından BİR doğru cevabı seçmeleri gerekecektir.

Değerlendirme

Öğrenci yanıtı otomatik olarak doğrulanır. Soruyu oluştururken doğru çözümü sağlamanız gerekir. İstediğiniz kadar cevap seçeneği ekleyebilirsiniz.

Örnek


Öneri: Konu ile ilgili detaylı blog postumuzu (İngilizce), bu linkten inceleyebilirsiniz. 'How to create great multiple choice questions in 3 simple steps'!

Onay Kutuları

Cevap Girişi

Öğrenciler tüm cevap seçeneklerini görecek ve doğru cevap kutularını işaretleyerek TÜM (BİR veya DAHA FAZLA) doğru cevabı seçmeleri gerekecektir.

Değerlendirme

Öğrenci yanıtı otomatik olarak doğrulanır. Soruyu oluştururken tüm doğru çözümleri sağlamanız gerekir. İstediğiniz kadar cevap seçeneği ekleyebilirsiniz.

Örnek


Doğru ya da Yanlış

Cevap Girişi

Öğrencilerin sadece iki seçeneği olacaktır: DOĞRU veya YANLIŞ. Her iki seçenekten birini seçmeleri gerekir.

Değerlendirme

Öğrenci yanıtı otomatik olarak doğrulanır. Soruyu oluştururken tüm doğru çözümleri sağlamanız gerekir. İstediğiniz kadar cevap seçeneği ekleyebilirsiniz.

Örnek

Serbest Metin

Cevap Girişi

Students can enter a text in free form and unlimited length.

Validation

Öğrenci cevabı Oturum gösterge tablosunda sizin tarafınızdan manuel olarak doğrulanır. Sarı bir cevap hücresi seçebilir ('View-Eye' ile) ve yanıtı doğru veya yanlış olarak doğrulayabilirsiniz.
Önemli Not: Classtime tüm özdeş öğrenci cevaplarını bir araya getirerek öğrencilerinizin çoklu cevaplarını hemen doğrulamanızı sağlar ve böylece size çok zaman kazandırır. Ayrıca, bir yanıtı doğruladıktan sonra, Classtime gelecekte yeni gelen yanıtları hatırlar ve otomatik olarak doğrular - Soruyu yeni Oturumda tekrar kullansanız bile!

Örnek

Kategorize Et

Cevap Girişi

Öğrenciler bir kategori tablosu görecek ve her kategori (sütun) için ilgili doğru öğeyi (satır) seçmeleri gerekecektir. Her öğe tam olarak bir kategoriye karşılık gelir.

Değerlendirme

Öğrenci yanıtı otomatik olarak doğrulanır. Soruyu oluştururken doğru çözümü sağlamanız gerekir.

Örnek

Sıralama

Cevap Girişi

Öğrenciler rastgele sıralanmış bir öğe listesi görürler. Her öğe dikey olarak sürüklenip bırakılabilir ve böylece öğrencilerin bunları serbestçe sıralaması sağlanır.

Değerlendirme

Öğrenci yanıtı otomatik olarak doğrulanır. Soruyu oluştururken öğelerin doğru sırasını sağlamanız gerekir. Classtime, her bir öğrenci için tüm sıralama öğelerini rastgele karıştırır.

Örnek

Metni Vurgula

Cevap Girişi

Öğrenciler sorunuza cevap vermek için kelimeler, cümleler veya paragraflar seçerler. Bir veya daha fazla eleman doğru olarak işaretlenebilir.

Değerlendirme

Öğrenci yanıtı otomatik olarak doğrulanır. Soruyu oluştururken doğru öğeleri sağlamanız gerekir.

Örnek

Hot Spot

Answer Input

Öğrenciler doğru cevapları belirtmek için bir görüntüye TEKLİ veya ÇOKLU nokta yerleştirebilir.

Değerlendirme

The student answer is automatically validated. You need to provide the correct hot spot area(s) when creating the Question. You also need to define if you expect students to identify a SINGLE or MULTIPLE hot spots.

Öğrenci yanıtı otomatik olarak doğrulanır. Soruyu oluştururken doğru etkin nokta veya noktaları sağlamanız gerekir. Ayrıca, öğrencilerin TEKLİ veya ÇOKLU hotspot belirlemelerini bekleyip beklemediğinizi de tanımlamanız gerekir.

Example

Sürekli olarak yeni soru türleri ve doğrulama yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Belirli bir şey arıyorsanız, bize bildirin: support@classtime.com. Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmanız için sabırsızlanıyoruz!

Did this answer your question?